19.6.2019

Dövas tidskrift 2/2019 har kommit ut

  • Dövas tidskrift Liisa Kauppinen
Dövas tidskrift 2/2019 når prenumeranterna under midsommarveckan. Som vanligt bjuder tidningen på både fakta, underhållning och intressanta personporträtt av människor i dövgemenskapen.

På temasidorna kan du läsa en unik samintervju med organisationsrådet Liisa Kauppinen, som nyligen fyllt 80 år, och hennes två barn Susanna Söderlund och Esa Jukka Kauppinen, där de blickar tillbaka på tiden då de alla bodde under samma tak.

Expertintervjun handlar om hur det är för unga med nedsatt hörsel att gå i skola i Finland och de andra nordiska länderna. Barnen är ofta ensamma om sitt språk och sin kultur i närskolorna.

Kolumnen tar upp ansvaret för teckenspråkets överlevnad och i artiklarna belyses bl.a. processen kring historiska oförrätter samt årets förbundsmöte i Helsingfors.

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

Nyttiga länkar