26.9.2019

Dövas tidskrift 3/2019 har kommit

  • Kuurojen lehti kansi numero 3 vuosi 2019
Årets tredje nummer av Dövas tidskrift nådde läsarna under den internationella dövveckan. Tidningen bjuder på bland annat fakta och intressanta bakgrunder om dövgemenskapen.

Dövskolorna har så gott som försvunnit och de som använder teckenspråk blir färre. I expertintervjun funderar teckenspråksnämndens ordförande Juhana Salonen och dövförbundets verksamhetsledare Markku Jokinen på hur teckenspråket ska hållas levande också hos kommande generationer.

På temasidorna manar man till kamp för seniorservicen. Det finns lagar som garanterar rätten till tjänster på modersmålet men tolkningen av lagarna lämnar åtskilligt att önska. Seniorerna som behöver servicen har inte ork att hänvisa till olika lagtexter.

Läs också om årets världskongress i Paris och om frigörelsens årtionde, då oralismen fick börja ge vika och utvecklingen började gå  framåt. Sist men inte minst får du veta t.ex. hur du kan få språkråd på teckenspråk.

I den kommande jultidningen 4/2019 får vi läsa om hur situationen för döva förbättrades på 1970-talet.

 

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

Nyttiga länkar