3.12.2019

Dövas tidskrift 4/2019 har kommit

  • Dövas tidskrift jultidning 2019
Dövas tidskrifts julnummer 4/2019 har kommit ut. Tidningen bjuder på fakta, underhållning och intressanta intervjuer med personer i dövsamhället.

Expertintervjuerna fokuserar på döva barn och en skolvärld i förändring. I artikeln konstateras att döva barn inte alltid får gå i den skola som bäst motsvarar deras språkliga och kulturella behov. Vi började behandla den här frågan i Dövas tidskrift 2/2019, se länk till artikeln ”I närskolorna är barnen ofta ensamma om sitt språk och sin kultur” nedan.

På temasidorna kan man läsa om hur EU påverkar finländarnas liv och hur vi ställer oss till EU-medlemskapet. EU är ett aktuellt tema i och med att Finland har varit unionens ordförandeland hösten 2019.

Dövas tidskrift har av tradition intervjuat nya medlemmar i Finlands Dövas Förbunds styrelse. Denna gång presenteras Merja Jestilä och Taina Helenius, som blev invalda i styrelsen på årets förbundsmöte. Vi får också bekanta oss med Joonas Lehtimäki som kom in i styrelsen på förbundsmötet 2018.

I tidningens förra nummer (3/2019) skämde vi bort historieintresserade genom att berätta om händelser från 1960-talet. I jultidningen har vi förflyttat oss till 1970-talet, då tolkningstjänsterna blev lagstadgade och dövförbundet anställde dövkonsulenter (dagens regionpersonal).

Elin Westerlund frågar sig i kolumnen om en enda tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk kan räcka till för att garantera språkets framtid.

Tidningen innehåller också dövföreningarnas jul- och nyårshälsningar.

 

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

Nyttiga länkar