13.11.2019

Dövförbundets ledning träffade statsministern

  • Laura Pajunen, Kaisa Alanne, statsminister Antti Rinne och Markku Jokinen
Ledningen för Finlands Dövas Förbund träffade Finlands statsminister för att tala om de historiska oförrätter som har drabbat döva. Vid mötet överlämnades förbundets resolution från förbundsmötet 2019 i vilken man uttrycker stöd för regeringsprogrammets skrivning om att statsrådet ska inleda en försoningsprocess i fråga om de kränkningar av dövas rättigheter som har förekommit.

Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen och direktörerna Kaisa Alanne och Laura Pajunen träffade statminister Antti Rinne i Statsrådsborgen den13 november. Verksamhetsledare Jokinen tackade statsministern för att man i regeringsprogrammet på ett brett plan tar upp frågor som rör teckenspråkiga.

Vid mötet överlämnades dövförbundets resolution, som undertecknades av förbundsmötesdelegaterna och Dövhistoriska sällskapet i juni. Resolutionen uttrycker stöd för den skrivning i regeringsprogrammet som lovar att en statlig försoningsprocess ska inledas beträffande kränkningar av dövas rättigheter som har ägt rum i Finland. Förbundsmötet betonar i resolutionen att dövgemenskapen bör vara starkt inkopplad i processens alla skeden.

Statsminister Rinne säger att utredningsarbetet måste organiseras och startas. Han anser också att det är viktigt med psykosocialt stöd i samband med processen.

Det ansvariga ministeriets uppgift är att sätta igång försoningsprocessen. Preliminärt tar Justitieministeriet hand om den uppgiften.  

Nyttiga länkar