30.1.2019

Finlands Dövas Förbund avslutade samarbetsförhandlingarna

Finlands Dövas Förbund slutförde sina samarbetsförhandlingar 28.1.2019. Syftet med  samarbetsförhandlingarna var att genom personalnedskärningar åstadkomma inbesparingar på 120 000 euro. Sparåtgärderna inriktades enbart på den verksamhet som finansieras genom STEA:s AK6-understöd.  

Resultatet av samarbetsförhandlingarna innebär att två anställda sägs upp: en inom förbundets servicehandledning och en inom föreningshandledningen. Två anställningar omvandlas till deltider. Mer information om förändringarna inom regionarbetet och kundservicen kommer senare.

STEA:s riktade AK6-understöd är avsett för regionarbetet för att förebygga utslagning och främja välfärd och bland döva.