8.1.2019

Finlands Dövas Förbund inleder samarbetsförhandlingar

Finlands Dövas Förbund rf:s ekonomiska situation inför de kommande åren har försämrats i och med att understöden har minskat. Läget kräver åtgärder för att balansera ekonomin mot verksamheten.

Dövförbundet inleder samarbetsförhandlingar för att spara 120 000 euro, vilket ska uppnås genom personalnedskärningar.  Sparåtgärderna rör den verksamhet som finansieras av STEA:s riktade AK6-understöd, det vill säga regionarbetet för att främja välfärd och motverka utslagning bland döva.  

Ytterligare information om samarbetsförhandlingarna:
verksamhetsledare Markku Jokinen, markku.jokinen@kuurojenliitto.fi