14.2.2019

Finlands Dövas Förbund söker två ordboksredaktörer/språkrådgivare i finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf är dövas och teckenspråkigas riksomfattande intresse- och serviceorganisation. Nu söker vi till vårt huvudkontor i Helsingfors   

TVÅ (2) ORDBOKSREDAKTÖRER/SPRÅKRÅDGIVARE I FINLANDSSVENSKT TECKENSPRÅK

Person 1: 

Vi söker dig som har kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk på modersmålsnivå.   

Dina uppgifter är  

- att utarbeta nytt material för nätordboken Suvi samt  
- att planera och genomföra språkrådgivning.   

Arbetet kan också omfatta att förbereda ärenden som ska behandlas i Språknämnden för finländska teckenspråk. I dina uppgifter ingår att medverka på videor som publiceras på webben.  

Person 2: 

Vi söker dig med utmärkta kunskaper i svenska, som är ditt modersmål. Du har också utmärkta eller goda kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk.  

Dina uppgifter är 

- att utarbeta nytt material för nätordboken Suvi, 
- att fungera som svenskspråkig sekreterare i Språknämnden för finländska teckenspråk och att förbereda ärenden som ska behandlas i teckenspråksnämnden samt  
- att planera och genomföra språkrådgivning. 

Vi söker personer med högskole- eller yrkeshögskoleexamen i språkbranschen, eller annan för uppgifterna lämplig examen. Också kunskaper som har inhämtats genom arbete i språkbranschen kan beaktas. Det är viktigt att du har en god förmåga att samverka med andra människor. Erfarenhet av ordboksarbete och/eller översättning samt goda kunskaper i finska och engelska betraktas som merit. I fråga om datorprogram ser vi det som en fördel om du utöver de vanliga kontorsprogrammen också kan hantera i synnerhet editerings-, bildbehandlings- och grafikprogram samt annoteringsprogrammet ELAN.   

Anställningarna är tidsbestämda 1.3–31.12.2019 (eventuellt annat startdatum kan diskuteras) och arbetet är på deltid (60%). Lönen följer kollektivavtalet för organisationerna i socialbranschen och verksamheten underlyder villkoren för  statsbidrag.

Ansökningstiden för ordboksredaktörer/språkrådgivare i finlandssvenskt teckenspråk har förlängts med två veckor. Vi behandlar inkomna ansökningar under ansökningstiden och kan fylla positionerna så snart vi hittat passande kandidater, så tveka inte, utan sänd in din ansökan snarast möjligt! Skicka in din fritt formulerade ansökan inklusive CV (inga betyg eller intyg) elektroniskt senast söndag 3.3.2019:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?aa81a720&lang=sv-SE 

Ytterligare information: forskare Leena Savolainen leena.savolainen[at]kuurojenliitto.fi, tel. 044 756 3522 och direktör Kaisa Alanne (teckenspråks- och påverkansarbete) kaisa.alanne[at]kuurojenliitto.fi, tel. 040 770 9563 (endast sms). 

Nyttiga länkar