14.2.2019

Finlands Dövas Förbund söker två ordboksredaktörer/språkrådgivare i finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf är dövas och teckenspråkigas riksomfattande intresse- och serviceorganisation. Nu söker vi till vårt huvudkontor i Helsingfors   

TVÅ (2) ORDBOKSREDAKTÖRER/SPRÅKRÅDGIVARE I FINLANDSSVENSKT TECKENSPRÅK

Person 1: 

Vi söker dig som har kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk på modersmålsnivå.   

Dina uppgifter är  

- att utarbeta nytt material för nätordboken Suvi samt  
- att planera och genomföra språkrådgivning.   

Arbetet kan också omfatta att förbereda ärenden som ska behandlas i Språknämnden för finländska teckenspråk. I dina uppgifter ingår att medverka på videor som publiceras på webben.  

Person 2: 

Vi söker dig med utmärkta kunskaper i svenska, som är ditt modersmål. Du har också utmärkta eller goda kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk.  

Dina uppgifter är 

- att utarbeta nytt material för nätordboken Suvi, 
- att fungera som svenskspråkig sekreterare i Språknämnden för finländska teckenspråk och att förbereda ärenden som ska behandlas i teckenspråksnämnden samt  
- att planera och genomföra språkrådgivning. 

Vi söker personer med högskole- eller yrkeshögskoleexamen i språkbranschen, eller annan för uppgifterna lämplig examen. Också kunskaper som har inhämtats genom arbete i språkbranschen kan beaktas. Det är viktigt att du har en god förmåga att samverka med andra människor. Erfarenhet av ordboksarbete och/eller översättning samt goda kunskaper i finska och engelska betraktas som merit. I fråga om datorprogram ser vi det som en fördel om du utöver de vanliga kontorsprogrammen också kan hantera i synnerhet editerings-, bildbehandlings- och grafikprogram samt annoteringsprogrammet ELAN.   

Anställningarna är tidsbestämda 1.3–31.12.2019 (eventuellt annat startdatum kan diskuteras) och arbetet är på deltid (60%). Lönen följer kollektivavtalet för organisationerna i socialbranschen och verksamheten underlyder villkoren för  statsbidrag. Skicka in din fritt formulerade ansökan inklusive CV (inga betyg eller intyg) elektroniskt senast söndag 17.2.2019:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?aa81a720&lang=sv-SE 

Ytterligare information: forskare Leena Savolainen leena.savolainen[at]kuurojenliitto.fi, tel. 044 756 3522 och direktör Kaisa Alanne (teckenspråks- och påverkansarbete) kaisa.alanne[at]kuurojenliitto.fi, tel. 040 770 9563 (endast sms). 

Nyttiga länkar