7.11.2019

Föreningarna med i strategiarbetet – tio föreningsbesök på kommande!

Finlands Dövas Förbunds strategiperiod 2016-2020 tar slut nästa år och vi har börjat utarbeta nya strategiska mål. Här behövs också dövföreningarnas isats och därför kommer förbundet att besöka tio föreningar under vinterns lopp.

Representanter för förbundets ledningsgrupp och styrelse besöker föreningarna i november-januari. Syftet är att samla in de förtroendevaldas och medlemmarnas synpunkter och framtidsönskemål för den strategiperiod som börjar 2021.

Sammanlagt görs tio föreningsbesök och från fem av blir det en direkt webbsändning, så det går att delta också på distans.

Diskussionsdagarna blir Föreningsdagarna
Diskussionsdagarna förnyas och byter namn till Föreningsdagar. Utgående från det material som samlas in under föreningsbesöken sammanställs de huvudteman som ska behandlas på Föreningsdagarna.  

Föreningsdagarna 2020 ordnas 31.1-1.2 i Helsingfors. Mera information om detta kommer senare.

 Egen strategidiskussion för finlandssvenska teckenspråkiga 

För dem som använder finlandssvenskt teckenspråk ordnas en strategidiskussion 20.11 klockan 18-20 i föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s lokal (Tilkgatan7,  Helsingfors). Dövföreningarna i Borgå och Vasa deltar på distans.