30.1.2019

Kom med på de regionala forumen - du kan anmäla dig genast!

Våren 2018 ordnades de första teckenspråkiga regionala forumen. De visade sig vara mäkta populära och många föreningslokaler fylldes till sista plats. Det har framförts önskemål om flera liknande forum och nu har vi nöjet att meddela att det i vår blir fem stycken på olika håll i landet.

Vårens regionala forum ordnas på följande orter:  

 • 15.2 kl. 10:00-15:00 i Tammerfors (Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10)
 • 14.3 kl. 10.00-15.00 Helsingfors: svensk introduktionsdag i Kuutio, 3 vån. (Köpkroken 1, 00700 Helsingfors), direktsänding till Vasa, mer information: sirpa.kallio@kuurojenliitto.fi

  **

  Torsdagens program:
  Kaffeservering kl 9.30-10.

  10.00-10.15 Välkomstord - dagens moderator Håkan Westerholm
  10.15-10.45 Hälsningar av Finlands Dövas Förbund, Föreningen Finlands Dövblinda sr och Dövas Servicestiftelse
  10.45- 11.45 Vad pågår med social-och hälsovårdsreformen och landskapsreformen just nu?, Markku Jokinen
  11.45-13.00 Lunch, självkostnadspris
  13.00-13.45 Vad sker på svenska fronten? Christina Gestrin, Nyland 2019
  13.45-14.45 Diskussion om social-och hälsovårdstjänsterna ur finlandssvenska teckenspråkigas synvinkel, Tiina Hedrèn
  14.45-15.00 Respons och avslutning

  **

 • 15.3 kl. 10:00-15:00 i Helsingfors - även på svenska och finlandssvenskt teckenspråk (Ljusa huset, Ilkkavägen 4)
 • 29.3 kl. 10:00-15:00 i Åbo (Åbo dövförening, Västra Långgatan 35, 3 vån.)
 • 5.4 kl. 10:00-15:00 i Jyväskylä (Jyväskylä dövförening, Ilmarisenkatu 20)
 • 12.4 kl. 10:00-15:00 i Uleåborg (Valteri-koulu, Merikartanon yksikkö, Lossikuja 6)

Huvudteman på vårens regionala forum är språkliga rättigheter samt kompetenscentrummodellen och de teckenspråkiga tjänsterna. Inledningsanföranden hålls av Finlands Dövas Förbunds personal inom intressebevakningen. Till evenemanget har också bjudits in riksdagsvalskandidater  och personer som arbetar med planeringen av vård- och landskapsreformen.

Forumen är öppna för alla. Närmare program kommer senare. Anmäl dig via länken nedan!

Obs! På forumet i Helsingfors 15.3 används även svenska och finlandssvenskt teckenspråk!

De regionala forumen ordnas av Finlands Dövas Förbund, Dövas servicestiftelse och föreningen Finlands dövblinda.

Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer