13.9.2019

Ordboksarbete och språkrådgivning på många språk

Teckenspråksarbetet på Finlands Dövas Förbund har fått en vitamininjektion. Tack vare statsunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet har teamet kunnat växa till fem personer, som jobbar med ordboksarbete, språkvård och språkrådgivning. Här är det betjäning på fyra språk: finskt och finlandssvenskt teckenspråk jämte finska och svenska.

De svenskspråkiga ordboksredaktörerna och språkrådgivarna är Maria Andersson-Koski och Janne Kankkonen medan de finska stråna dras till stacken av Päivi Mäntylä och Tomas Uusimäki. Teamet leds av forskaren Leena Savolainen.

 - Vår uppgift är att uppdatera den teckenspråkiga ordboken Suvi på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Vi deltar också i teckenspråksnämndens arbete och snart öppnar vi språkrådgivningen,  som är en ny tjänst, säger Päivi Mäntylä.

Det har funnits ett klart behov av språkrådgivning. Till exempel på Facebook ställs mycket frågor om teckenspråk och tecken. Språkrådgivningen kommer att svara på frågor om det finlandssvenska och det finska teckenspråket och stå till tjänst med rekommendationer och tips.

- De som använder finlandssvenskt teckenspråk är olika, en del har flyttat till Sverige och sedan tillbaka igen, andra har bott i Finland hela tiden och hör till en yngre generation. Det betyder att variationerna i språket är fler än i det finska teckenspråket. Genom vårt arbete kan vi hjälpa det finlandssvenska teckenspråket att finnas kvar också för kommande generationer, säger Janne Kankkonen.

Vem, vad, hur?

- Vem som helst kan ta kontakt med oss. Du kan be om råd om du t.ex. har teckenspråket som modersmål och tillsammans med kompisarna funderar på varianter av ett tecken, om du som tolk i ditt arbete grubblar på något tecken eller om du som hörande förälder till ett dövt barn har frågor som rör teckenspråket, förklarar Tomas Uusimäki.

På språkrådgivningens webbplats öppnas snart en kontaktkanal där man kan ställa frågor på teckenspråk. Andra sätt att ta kontakt är Whatsapp, e-post och telefon. Närmare information kommer när språkrådgivningen har öppnats.