27.6.2019

Positiva erfarenheter av Humaks teckenspråkiga nyhetsprojekt

Det Google-finansierade teckenspråkiga nyhetsprojektet Visual Sign News (VISN) 2016-2019 går mot sitt slut. Humanistiska yrkeshögskolan Humak ordande ett slutseminarium där man gav en överblick av projektet och dess resultat. Resultaten har varit positiva och det finns intresse för idén också utomlands. Förutom en utveckling av nyhetstjänsten utarbetar projektet en handbok i produktion av multimodala nyheter.

Från Ljusa huset i Helsingfors hade man videokontakt med Albanien, därifrån verksamhetsledaren för det albanska dövförbundet Florjan Rojba ledde seminariet. På seminariet redogjorde bl.a. projektcheferna Mikko Äärynen (Humak) och  Suvi Pylvänen (XAMK) för projektet och vad man har uppnått med det.  

- Det att dövas tillgång till information har förbättrats på Balkan och i Östeuropa kan betecknas som de viktigaste resultaten, liksom det att albanerna nu besitter VISN-kunnandet, summerar Mikko Äärynen.

En av VISN-teamets tre nyhetsuppläsare, Suad Muça, uppgav i ett videosamtal att den teckenspråkiga arbetsmiljön har varit en mycket positiv upplevelse och att samarbetet med olika aktörer gått fint.

- Vi började från noll men med döva utbildare fick vi  kunskap och erfarenhet. De här kunskaperna kan vi använda oss av också i andra sammanhang senare. Det har för mig varit en viktig sak, som för mig framåt i livet, säger Suad Muça.

Även om det här projektet nu avslutas hoppas man på en fortsättning i form av t.ex. ett nytt motsvarande  projekt i Ryssland. En tanke är också att de albanska nyhetsuppläsarna själva ska bli utbildare.

Nyhetsprojektet Visual Sign News

Inom Humaks nyhetsprojekt Visual Sign News (VISN) har man utvecklat en ny visuell, tydlig och tillgänglig nyhetstjänst för den grupp döva i Europa som saknar tillgång till information och inte nås av traditionella nyhetskanaler. Grundtanken med VISN-projektet är att främja jämlikhet och möjliggöra tillgång till information, utgående särskilt från artikel 9 (Tillgänglighet) och artikel 21 (Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information) i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Visual Sign News-projektets målgrupp är döva som överhuvudtaget inte kan läsa, eller knappt kan det, eller som inte kan sitt lands teckenspråk tillräckligt bra, eller för vilka det inte finns ett tillräckligt utbud av nyheter på det nationella teckenspråket. För andra målgrupper, exempelvis döva invandrare, kan nyhetstjänsten fungera som en kompletterande informationskälla. I multimodala nyheter kombineras ett tydligt, visuellt teckenspråk, kommunikativa bilder, fotografier och korta texter.

Ursprungligen publicerades VISN-nyheterna på en webbplats men efter användarnas önskemål började man lägga ut nyheterna på Facebook, där de bättre nådde sin målpublik. Nyhetstjänsten har där kring 10 000 följare.  

Handbok om produktion av multimodala nyheter

Inom projektet framställs också den tvåspråkiga webbhandboken VISN – How to produce visual sign news. Boken ger information och handledning i nyhetsproduktion, allt från redaktionsarbete, editering, visuellt nyhetstecknande och bildval fram  till en nyhet som är klar för sändning. Huvudvikten ligger på den journalistiska biten, där man fördjupar sig i bl.a. nyhetens betydelse, rätten till information och ansvarsfullt redaktionsarbete.  Handboken är avsedd för dem som är intresserade av att starta visuell nyhetsverksamhet för döva i sitt hemland.   

Handbokens språk är internationella tecken samt klar och tydlig engelska. I boken används även visuella medel i form av  videor, bilder och infografik. Dövförbunden kan också använda materialet för medlemskurser om  t.ex. rätten till information, källkritik och identifiering av korrekt och falsk information.  Handboken publiceras hösten 2019.  

VISN-nyhetsprojektet uppstod som ett samarbete mellan Humak,  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, tolktjänstföretaget Viparo och det albanska dövförbundet ANAD.

 

Nyttiga länkar