8.11.2018

Regionala forum igen nästa år!

Våren 2018 ordnades de första teckenspråkiga regionala forumen. De visade sig vara mäkta populära och många föreningslokaler fylldes till sista plats. Det har framförts önskemål om flera liknande forum och nu har vi nöjet att meddela att det i vår blir fem stycken på olika håll i landet.

Vårens regionala forum ordnas på följande orter:  

  • 15.2 kl. 10:00-15:00 i Tammerfors
  • 15.3 kl. 10:00-15:00 i Helsingfors (Även på svenska och finlandssvenskt teckenspråk!)
  • 29.3 kl. 10:00-15:00 i Åbo
  • 5.4 kl. 10:00-15:00 i Jyväskylä
  • 12.4 kl. 10:00-15:00 i Uleåborg

Forumen är öppna för alla. Anteckna redan nu i din kalender det datum som passar dig bäst.
Obs! På forumet i Helsingfors 15.3 används även svenska och finlandssvenskt teckenspråk!
Närmare information om plats och program kommer senare.  

De regionala forumen ordnas av Finlands Dövas Förbud, Dövas servicestiftelse och föreningen Finlands dövblinda.