20.3.2018

Regionala forum: Teckenspråkssprånget

På de teckenspråkiga regionala forum som Finlands Dövas Förbund ordnar tillsammans med Dövas servicestiftelse och Finlands dövblinda, samlas man för att diskutera vård- och landskapsreformen, teckenspråkssprånget och föreningsprogrammet. Meningen är att få såväl de lokala beslutsfattarna som regionens teckenspråkiga att dryfta teckenspråkigas rättigheter och möjligheter att påverka.

Hittills har två regionala forum ordnats, ett i Uleåborg och ett i Tammerfors. Fyra till är på kommande: i Kuopio, Åbo, Helsingfors och Borgå. Forumet i Borgå är avsett framför allt för finlandssvenska frågor.  På fredagarna ägnas forumet alltid åt språkliga rättigheter medan lördagarna är vikta för hur dövförbundets föreningsprogram ska omsättas i praktiken.  

Finlands Dövas Förbunds informationsteam pejlade in stämningarna och intervjuade deltagare på forumet i Tammerfors. Vi kommer att servera separata sammanfattningar av fredagen och lördagen. Man kan också se bilder från forumen på dövförbundets Yhdistyshuone-Facebooksida.

Fredagens giv

Finlands Dövas Förbunds kampanjkoordinator Kaarina Huovinen höll ett föredrag om teckenspråkssprånget, som utgör en fortsättning på förbundets språkpolitiska program för teckenspråken 2010-2015. Teckenspråkssprångets mål är i ett nötskal: medverkan, tillgång till information på lika villkor och fungerande servicekedjor. Alla dessa hör ihop med vardagssituationer kring jobb, hobbyer, skola, hälsa och välbefinnande.

Dövförbundets verksamhetsledare Markku Jokinen orienterade forumdeltagarna i vård- och landskapsreformen. Han tog upp bland annat regionindelningen, vilka följder omläggningarna har för det dagliga livet och den teckenspråkiga informationen kring reformen.

Konkret nytta

Till varje regionalt forum har den aktuella regionens förändringsledare eller påverkare inbjudits. I Tammerfors deltog Päijänne-Tavastlands förändringsledare Seppo Hulden, Södra Österbottens ansvariga beredare Minna Laitila samt Birkalands förändringsledare Jaakko Herrala. Publiken fick direkt till dem framför vad de hade på hjärtat och på det sättet fick man till stånd en bra diskussion.

− Den egentliga insikten kom genom att man fick se olika sätt att teckna och de olika problem som folk har. Vi har döva och vi har dövblinda, och situationer då man tecknar från hand till hand. Det är sällan man får se det och delta i tillställningar av den här typen, sade Jaakko Herrala.

Insikter och öppnade ögon

Det regionala forumet noterade en framgång då representanterna för dövföreningen i Seinäjoki, Sari Eteläaho och Satu Kankaanpää, avtalade om framtida samarbete med Minna Laitila.  

– Vi visste inte att man i Södra Österbotten har kommit så långt i det här projektet.  Inte heller Minna Laitila visste på vilket sätt döva ska beaktas. Jag sade att jag deltar i Seinäjoki dövförenings verksamhet och föreslog att vi skulle utbyta kontaktuppgifter så att vi kan samarbeta. Det var hon med på. Det känns som om ögonen hade öppnats på oss alla, säger Sari Eteläaho.

Summa summarum tyckte både arrangörer och deltagare att evenemanget var givande.

Det lönar sig att delta i de regionala forumen i den mån man har möjlighet. Forumen är avgiftsfria och öppna för alla.

(Videon ovan är på finskt teckenspråk)

Nyttiga länkar