31.10.2018

Samrådet om språkärenden: Barndomsdöva och teckenspråkigas barn ska garanteras teckenspråksundervisning

Delegationen för språkärenden har hållit årets samråd om språkärenden, där undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen med språkgrupperna diskuterade undervisning och undervisningens betydelse för tillgodoseendet av de språkliga och kulturella rättigheterna. Man behandlade också grundundervisningen för teckenspråkiga barn.

Syftet med samrådet om språkärenden, som 24.10.2018 ordnades för tredje gången, är att öka dialogen mellan språkgrupperna och regeringen. Från Finlands Dövas Förbund deltog förbundets specialsakkunniga Pirkko Selin-Grönlund och direktör Kaisa Alanne.

Delegationen och språkgruppernas representanter diskuterade undervisningsfrågor med minister Grahn-Laasonen.

– Ministern lovade att Finlands Dövas Förbund och förbundets samarbetspartners redan före julen kommer att bjudas in till Undervisnings- och kulturministeriet för att diskutera bland annat utvecklingen av småbarnspedagogiken för teckenspråkiga barn. På samrådet diskuterades också inledandet av undervisningen i främmande språk tidigare än nu. Ännu vet vi inte hur tidigareläggandet av det s.k. A1-språket i praktiken genomförs inom den grundläggande undervisningen för teckenspråkiga barn, säger Pirkko Selin-Grönlund.

I samrådets resolution skriver delegationen för språkärenden att barn som fötts döva, och barn till teckenspråkiga, ska garanteras undervisning i teckenspråk. Detta för att kokleaimplantat inte kan ersätta allas behov att lära sig teckenspråk och för att teckenspråket är många barns modersmål och genom det är en inkörsport för att lära sig också andra språk.

Nyttiga länkar