5.12.2019

Steas förslag till fördelning av understöd år 2020

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea har offentliggjort sitt förslag till fördelning av understöd för år 2020. Understödet för Finlands Dövas Förbunds del följer i stort sett det som ansökts men innebär även utmaningar för regionarbetet och kommunikationen de kommande åren.

Understödspotten för dövförbundet är nästa år enligt förslaget totalt 3 203 800 €. Det allmänna understödet för förbundets verksamhet är 1 100 000 €, vilket är 86 000 € mindre än det ansökta beloppet. 

För de riktade understödens del motsvarar de föreslagna understödsbeloppen det som förbundet har ansökt om. Genom riktade understöd finansieras förbundets regionverksamhet, förbättrande av dövas tillgång till information samt övrig kommunikation, anpassningskurser och ordboksarbete. I fråga om regionarbetet och kommunikationen anser Stea ändå att verksamheten behöver effektiveras.

För att förbättra dövas tillgång till information samt för förbundets övriga kommunikation
Ansökt: 407 000 €
Beviljas: 407 000 €

För anpassningskursverksamhet
Ansökt: 190 000 €
Beviljas: 190 000 €

För ordboksarbete
Ansökt: 101 800 €
Beviljas: 101 800 €

För regionarbete
Ansökt: 1 080 000 €
Beviljas: 1 080 000 €

För de understöd som riktas till förbundets medlemsorganisationer föreslås det ansökta beloppet 30 000 €, vilket är lika mycket som år 2019. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas kamratverksamhet. Förbundet öppnar inom kort ansökningarna för föreningarna. Närmare uppgifter om ansökning publiceras på förbundets webbplats på sidan Till föreningarna.

Finlands Dövas Förbund övertar för en övergångsperiod på tre år administrerandet av  förmedlingstjänsten för texttelefonsamtal för döva och tal-, syn- och hörselnedsatta. För det här föreslår Stea ett årligt understöd på 250 000 €. Texttelefontjänsten har tidigare administrerats av Fastighets Ab Ljusa huset och målet är att texttelefontjänsten, eller motsvarande service, efter övergångstiden ska skötas av myndigheterna.

För anställande av arbetslösa ungdomar föreslås ett understöd på 45 000 €.

Det slutgiltiga beslutet om fördelningen av understöden fattas av Social- och hälsovårdsministeriet i januari-februari 2020.

Den som vill kan ta en titt på understödsförslagen för år 2020 på Steas webbplats.

Nyttiga länkar