16.10.2019

Svara på enkät om tolklistor

Tolklistorna infördes i januari 2018. Finlands Dövas Förbund gjorde den första enkäten om tolklistorna i augusti samma år. Nu gör vi en uppföljande rundfråga om listorna.

Med hjälp av den här enkäten vill vi veta om tolklistorna, dvs. tolkförteckningarna, nu fungerar bättre än tidigare och om de har förbättrat tillgången till tolkningstjänster. I slutet av förfrågningen kan du också ge annan respons om tolkningstjänsterna.

Enkäterna är två, den ena är för kunder och den andra för tolkar. Var uppmärksam på vilken enkät du besvarar. Du kan svara på frågorna på svenska eller på finska.

Vi hoppas på massor av svar och respons!

Nyttiga länkar