20.1.2020

Teckenspråkets dag firas 12.2 – välkommen till Ljusa huset på festseminarium

Den 12 februari firar vi Teckenspråkets dag! Dagen till ära ordnar vi ett festseminarium som du nu kan anmäla dig till. På seminariet delar vi också ut hederspriset för årets teckenspråksbragd. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Teckenspråksdagens seminarium ordnas 12.2 klockan 12–16 i Ljusa husets auditorium (Ilkkavägen 4, Helsingfors.) Evenemanget sänds också direkt på nätet.

Seminariet tar upp aktuella frågor inom intressebevakning och lagstiftning och här tillkännages också mottagaren av hederspriset Årets teckenspråksbragd 2019.

Program:
 

kl. 12:00 INLEDNING. Verksamhetsledare Markku Jokinen

kl. 12:10-12:30 HÄLSNINGAR FRÅN RIKSDAGENS NÄTVERK FÖR TECKENSPRÅKEN. Riksdagsledamot Sari Sarkomaa

kl. 12:30-12:50 HUR TILLGODOSES TECKENSPRÅKIGA BARNS RÄTTIGHETER? Maija Koivisto, förälder i en teckenspråkig familj, doktorand

kl. 12:50-13:00 MUMMO. Ursa Minor

kl. 13:00-13:20 LIVS II – OCH SEDAN? REVITALISERINGEN AV DET FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKET. Lektor Liisa Halkosaari, Humanistiska yrkeshögskolan (Humak)

kl. 13:20-14:00 TECKENSPRÅKET I REGERINGSPROGAMMET. Regeringssekreterare Maija Iles, Justitieministeriet 
                          UPPFÖLJNING AV TECKENSPRÅKIGAS RÄTTIGHETER. Vava Lunabba, specialsakkunnig, Justitieministeriet

kl. 14:00-14:30 HUR OMSÄTTS REGERINGSPROGRAMMETS SKRIVNINGAR OM TECKENSPRÅKET I PRAKTISKA ÅTGÄRDER? Riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen

kl. 14:30-14:40 SPRÅKRÅDGIVNINGEN. Tomas Uusimäki, Päivi Mäntylä och Janne Kankkonen

kl. 14:40-15:30 PANELDISKUSSION: VERKSTÄLLANDET AV REGERINGSPROGRAMMET MED BETRAKTANDE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH BARNENS RÄTTIGHETER. Panelen leds av Jaana Aaltonen, Finlands Dövas Förbunds styrelseordförande.

Paneldeltagare:

  • Pirkko Mahlamäki, Handikappforum
  • Eeva Tupi, Förbundet för mänskliga rättigheter
  • Leena Wenman, Finlandssvenska teckenspråkiga
  • Jaana Keski-Levijoki, lärare
  • Laura Kanto, Jyväskylä universitet

kl. 15:30-15:35 #tecknakärlek

kl. 15:35-15:50 HEDERSPRISET ÅRETS TECKENSPRÅKSBRAGD 2019. Direktör Kaisa Alanne

kl. 15:50-16:00 SEMINARIET AVSLUTAS, KAFFESERVERING. Markku Jokinen

 

Seminariet är öppet för alla. Teckenspråkstolkning ordnas.

Du kan också följa med seminariet i direktsändning på nätet på adressen www.kuurojenliitto.fi 

Anmäl dig till festseminariet via länken nedan senast 6.2.

Teckenspråkets dag instiftades för att hylla våra nationella teckenspråk, det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråksdagen firas årligen på dövundervisningens fader Carl Oscar Malms (1826–1863) födelsedag den 12 februari, i år för elfte gången.

Nyttiga länkar