9.12.2019

Teckenspråkiga förlänades utmärkelsetecken på självständighetsdagen

  • Kuvat: Ritarikuntien kanslia

Antti Raike från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har på självständighetsdagen förlänats förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden. Raike har under årens lopp verkat även inom teckenspråksgemenskapen och Finlands Dövas Förbund.

Teckenspråkiga Marja Eskelinen har förlänats medalj av I klass med guldkors av
Finlands Vita Ros orden. Eskelinen har varit aktiv i många olika förtroendeuppdrag, bland annat som suppleant i Nurmes. Medaljen överräcks i januari-februari i stadsfullmäktige i Nurmes.

Finlands Dövas Förbund framför sina hjärtligaste gratulationer!