28.3.2018

Teckenspråkiga regionala forum 2018 – kom med, anmäl dig!

Vad då för vård- och landskapsreform? Hur tas Finlands Dövas Förbunds föreningsprogram i bruk? Var har teckenspråkiga möjlighet att påverka? De här frågorna tas upp på de regionala forumen.

De regionala forumen sammanför teckenspråksgemenskapens medlemmar och dem som fattar beslut i frågor som rör teckenspråkiga, så att man tillsammans kan diskutera hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Forumen erbjuder också enskilda teckenspråkiga, branschfolk och föreningsaktörer möjligheter att nätverka med såväl lokalföreningar som med organisationer och myndigheter i regionen. Det här stärker samarbetet på regional nivå.  

Forumen ordnas i Uleåborg, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Helsingfors samt i Borgå där man har ett särskilt regionalt forum för finlandssvenskar, med betoning på finlandssvenska teckenspråkigas språkliga rättigheter. Regionerna är uppdelade enligt vårdreformens samarbetsområden. Man har största nyttan av att delta i forumet i det samarbetsområde där man bor.

Diskussionerna grundar sig på Finlands Dövas Förbunds publikationer Teckenspråkssprånget och Föreningsprogrammet. Forumen sträcker sig över två dagar men man kan också delta bara en dag om man så vill. På fredagarna koncentrerar vi oss i samband med kampanjen för teckenspråkssprånget på språkliga rättigheter och de egna möjligheterna att påverka. Lördagarna ägnar vi åt att tala om hur Finlands Dövas Förbunds föreningsprogram kan tillämpas i vardagen. 

Forumen är avgiftsfria och öppna för alla intresserade. Deltagarna står själva för eventuella rese- och övernattningskostnader.

De teckenspråkiga regionala forumen ordnas av Finlands Dövas Förbund, Dövas Servicestiftelse och Finlands dövblinda rf.

Obs! Det lönar sig att anmäla sig i god tid men senast två veckor före evenemanget – för förhandsanmälda utlovas kaffeservering.

Hjärtligt välkommen!

 

Ytterligare uppgifter och praktiska frågor:
Kaarina Huovinen
Kampanjkoordinator (teckenspråkssprånget)
+358 44 752 5259 (sms, Whatsapp)
kaarina.huovinen@kuurojenliitto.fi

Tiina Hedrén
Organisationsplanerare (föreningsprogrammet)
+358 44 752 5256 (sms, Whatsapp)
tiina.hedren@kuurojenliitto.fi

Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer