9.11.2018

Teckenspråksdagens seminarium 12.2.2019

Teckenspråkens dag firas nästa år för tionde gången. Ett jubileumsseminarium ordnas i Nationalmuseets auditorium 12.2. Då offentliggörs också vem som får hederspriset Årets teckenspråksbragd 2018. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Teckenspråksdagens seminarium hålls i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors 12.2.2019 klockan 9-12. Tillställningen kommer också att direktsändas på nätet.   

På seminariet behandlas aktuella frågor kring intressebevakning och lagstiftning och vi får också veta vem som får dövförbundets hederspris Årets teckenspråksbragd 2018

Anteckna datumet i din kalender redan nu! Mera information om program och anmälning kommer när evenemanget närmar sig.

Våra nationella teckenspråk, dvs. det finlandssvenska och det finska teckenspråket, firas årligen på teckenspråkens dag 12.2, som är den finska dövundervisningens fader C. O. Malms (1826–1863) födelsedag.