31.10.2019

Utställning om döva boktryckare

Dövas museums nya utställning Döva boktryckeriarbetare har öppnats i Ljusa huset i Helsingfors. Utställningen pågår till 4.9.2020.

Den nya utställningen belyser dövas verksamhet i boktryckeribranschen på 1900-talet, till exempel på bokbinderiet som grundades av döva Oskar Wetzell samt på dövas eget tryckeri Oy Surdus Ab. I och med att döva sökte sig till boktryckeribranschen i början av 1900-talet skedde en stor förändring i hur man såg på vilka branscher som lämpade sig för döva.

Dövas museums specialforskare Tiina Naukkarinen säger att den här utställningen möjliggjordes genom de föremål som donerades till museet av Oskar Wetzells, Carl-Eric Martolas, Aura Ahlbäcks och Osmo Enteläs arvingar.

Surdus historia

Aktiebolaget Surdus grundades 1929 och verkade till en början i Helsingfors dövstumförenings lokal. Här trycktes dövas egna publikationer, t.ex. Dövas tidskrift, men också mindre trycksaker såsom olika slags blanketter. Surdus öde beseglades av brist på kapital och ett för litet ägarunderlag. När maskinparken föråldrades fanns inte pengar för att förnya den. Verksamheten lades ned 1979. Surdus hade ändå en stor betydelse inom dövgemenskapen och ses fortfarande som ett viktigt exempel på vad man kan uppnå med gemensamma krafter.

Döva boktryckeriarbetare

Döva arbetade också annanstans i branschen än på det egna boktryckeriet och bokbinderiet. På 1970-talet var antalet högst, då man räknade till hundra döva i den grafiska branschen. På invigningen av utställningen träffade vi Pekka Rissanen, som jobbade på Surdus i några år i början av 70-talet. Efter det arbetade han vid Statsrådet ända tills han blev pensionerad.

- Den här utställningen känns nog mycket bekant, just sådant var vårt arbete, bekräftar Rissanen.

Utställningen är öppen fredagar kl. 14-16 samt enligt överenskommelse. Inträdet är fritt.

Nyttiga länkar