EUDY Youth Camp för 18-30-åringar

Vill du fira sommar i medelhavsmiljö i Turkiet tillsammans med  andra teckenspråkiga ungdomar från Europa? Du kan berätta för dem hurdant det är att bo i Finland. Ni kan också jämföra hur det är att leva som döv i Finland och i andra länder. På lägret ordnas olika workshoppar.

 

Tid: meddelas senare