IDROTTSLÄGER FÖR BARN

Hur låter ett helt veckoslut fullt av olika sportiga upplevelser, från redskapsgymnastik till innebandy, under ledning av proffs? Programmet är upplagt så att alla tryggt kan delta och prova på enlig tegen nivå och förmåga. Lägret ordnas av dövidrottsförbundet SKUL och med är också Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete, Hörselförbundet, LapCI ry och Dövas servicestiftelses juniorprogram. Här kommer du helt säkert att träffa nya, härliga människor!