IDROTTSLÄGER FÖR UNGDOMAR

På idrottslägret i Vierumäki kan man prova på många olika idrotts- och motionsgrenar. Programmet är upplagt så att alla grenar lämpar sig för såväl nybörjare som mer kunniga. Lägret innehåller också annat trevligt program och självklart också möjlighet att träffa nya vänner.

Lägret ordnas av dövas idrottsförbund SKUL, medarrangörer är Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete, LapCI ry och Dövas Servicestiftelses juniorprogram.