Kompiskurs

På kursen kan barnen få nya vänner och kamratstöd av jämnåriga. De får känna samhörighet med de andra barnen och de teckenspråkiga kursledarna. Barnen får veta mera om dövhet, dövas kultur, teckenspråk och tvåspråkighet. Det blir också motion, lekar och aktiviteter som stöder gruppbildningen. Om barnet vill kan hen söka sig en egen stödperson att t.ex. öva teckenspråk med.

Målgrupp: döva och CI-barn i åldern 7-15 år som använder teckenspråk, mer eller mindre. 

Det är gratis att delta i kursen, och också inkvartering med helpension ingår. Egenandelen för resorna är 10 euro. Kursdeltagaren får ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 10 euro.