Konstens natt: Svenska teaterns spelårsöppning

Konstens natt

Svenska Teatern öppnar sitt spelår och bjuder också på annat gratisprogram på Konstens natt torsdagen den 15 augusti klockan 16-22. Kvällens första show tolkas till finlandssvenskt teckenspråk. Spelårsöppningen streamas även på Facebook.

Gratis platsbiljetter kan hämtas i teaterns biljettkassa från och med måndag 12.8.
FACEBOOK-EVENEMANG - Berätta att du är på väg!

se länken: https://www.anpdm.com/newsletterweb/46425C46744840584779464159/42425E4278494359457540445C4B71?fbclid=IwAR3o_r19QwIxn4PRB7rU2VxVvwOiaJdER0rO5jKS-ZFdu8sOu3L_B7KPkss

Finlands Dövas Förbund ansvarar inte för programändringar. Följ med arrangörens information om evenemanget.