Kulturveckoslut för 7-17-åringar

Hallå, alla barn och ungdomar som älskar kultur! Sommarlovet har börjat och skolan ordnar ingen utflykt till kulturdagarna? Bara lugn, här är lägret för dig! Vi kommer att gå omkring med barnen och ordna allt möjligt roligt för dem att göra på kulturdagarna. Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete bjuder måltider och en inhysning.