Kurs för finlandssvenska vuxna och familjer

OBS! Kursens tidpunkt har ändrats och anmälningstiden har förlängts:
Kursen hålls 28.7.2018 – 31.7.2018
 och den sista anmälningsdagen är 24.6.

Kursen är för finlandssvenska vuxna och familjer med döva eller hörselnedsatta barn som använder teckenspråk.

Vill du träffa andra och utbyta tankar om två- eller flerspråkighet? Behöver du mera information om teckenspråkiga barns dagis- och skolfrågor?

Föreläsare: Anita Hellöre, historia, och Pirkko Selin-Grönlund om språkliga rättigheter i dagvården och skolan.