Kursen för dövföreningarnas ordförande, Helsingfors

På ordförandenas egna kursdagar bygger vi upp den inre styrkan, funderar på framtiden och har det trevligt tillsammans. Det blir intressant utbildning och diskussioner med en teckenspråkig arbetshandledare, en representant för ungdomsutskottet och en anställd på ungdomsarbetet, en representant för förbundsstyrelsen och en representant för förbundets ledningsgrupp. Personal från föreningshandledningen finns också på plats. 

Utbildningsdagarna är i första hand för föreningarnas ordförande och vice ordförande.

Om ordföranden i er förening inte kan delta lönar det sig att skicka vice ordföranden eller någon annan styrelsemedlem, som är redo att föra informationen vidare till föreningen och också se till att i den egna föreningen sköta de saker man kommer överens om på kursen. 

Var hålls kursen och vad ingår i paketet?

Kursdagarna ordnas i Hotell Haaga Central Parks kursrum fredag 29.11 kl. 18:00-20:30 och lördag 30.11 kl. 9:00-17:00. 

Kursen kostar ingenting för föreningen. Gratispaketet innehåller resor med det billigaste färdmedlet, inkvartering, lunch och kaffe. 

Kurspaketets innehåll:

  • kaffe på fredag kväll 29.11
  • övernattning i 2-personersrum 29-30.11
  • lunch samt eftermiddagskaffe lördag 30.11

Kursplats och inkvartering: Hotell Haaga Central Park, Klubbekrigarvägen 10, 00320 Helsingfors.

Närmare program och tidtabeller skickas två veckor före kursen till dem som har anmält sig.  

Anmälningen är bindande på grund av det begränsade antalet platser. Anmälning ska göras senast 20.11 via den här länken.