Mamma och barn-kurs

Kursen behandlar frågor som rör barnuppfostran, familjeliv, moderskap och parförhållande. Under de expertföredrag som hålls ordnas ledda aktiviteter för barnen. Kursen har också gemensam ledd verksamhet för mammorna och barnen. Om du vill kan du tala med en expert på tumanhand.

Målgrupp: Teckenspråkiga mammor och barn

Det är gratis att delta i kursen, och också inkvartering med helpension ingår. Egenandelen för resorna är 20 euro för vuxna och  10 euro för barn. Kursdeltagaren får ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider egenandelen.