Stärkt CODA-identitet

På den här kursen får tvåspråkiga barn stärka sin coda-identitet och bygga ut sitt teckenspråkiga ordförråd. De får känna samhörighet med andra tvåspråkiga barn och får vänner. På programmet står motion, aktiviteter som stöder gruppbildningen samt diskussion. Kursen anordnas i samarbete med föreningen för barn till döva föräldrar (Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten Yhdistys).

Målgrupp: Hörande barn 7-12 år som har döva föräldrar 

Det är gratis att delta i kursen, och också inkvartering med helpension ingår. Egenandelen för resorna är 10 euro. Kursdeltagaren får ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 10 euro.