Utbildning för kurspersonal

Vill du jobba som kursledare eller handledare på kurser? På den här kursen går vi igenom kursperonalens uppgifter och ansvar. Du lär dig hur man skapar en trygg kursmiljö och fastställer kursmål. Du får också veta hur man kan bedöma i vilken utsträckning  en kurs behövs och hur kurserna kan göras bättre. Du har bättre möjligheter att få jobb på en kurs om du går den här utbildningen.

För sökande över 18 år som har teckenspråket som modersmål, eller utomordentliga kunskaper i teckenspråk, som är intresserade av att arbeta på anpassningskurser.  

Det är gratis att delta i kursen, och också inkvartering med helpension ingår. Egenandelen för resorna är 20 euro. Kursdeltagaren får ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 20 euro.