Ändringar till Finlands Dövas Förbunds donatorregister

Anvisning:

Välj först hurdan förändring av kontaktuppgifterna ditt ärende gäller.

Ange först de gamla uppgifterna:

Ange de nya uppgifterna här: