Årsberättelse 2018

Här finns Finlands Dövas Förbunds verksamhetsberättelse 2018 som pdf-fil och i sammanfattning på finskt teckenspråk. Under Nedladdningsbara filer hittar du även balansboken för år 2018.
Nedladdningsbara filer

Videon finns tyvärr bara på finskt teckenspråk och finska.

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja