Barn och ungdomar

Dövförbundets ungdomsarbete tar till offentlig debatt upp frågor som är angelägna i teckenspråkiga ungas liv. De läger och evenemang som ungdomsarbetet ordnar är viktiga mötesplatser för teckenspråkiga barn och ungdomar.

Ungdomsarbetet

Dövförbundets ungdomsarbete tar till offentlig debatt upp frågor som är angelägna i teckenspråkiga ungas liv. De läger och evenemang som ungdomsarbetet ordnar är viktiga mötesplatser för teckenspråkiga barn och ungdomar.
Nyttiga länkar

Varje år arrangerar Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete många läger och evenemang för barn och unga, t.ex. ungdomsdagarna och LYX-dagarna. Teckenspråkiga barn bor ofta långt från varandra och på lägren har de möjlighet att träffa jämnåriga vänner med samma språk och samma kultur. Lägerverksamhetens mål är att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och sociala kompetens. Kamratstödet har en oerhört stor betydelse.

För barn, juniorer och ungdomar ordnas också internationella läger och evenemang. Vuxna ledare följer med till de internationella lägren som stöd för de finländska lägerdeltagarna.

Ungdomsarbetets målgrupp är alla döva och teckenspråkiga under 29 år.

 

Ungdomsutskott

Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete samordnas av ungdomssekreteraren. Sekreteraren bistås av ett ungdomsutskott som väljs årligen på de riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna.

I ungdomsarbetets uppgifter ingår också att stöda verksamheten i lokala ungdomsklubbar, -föreningar och -grupper.

De riksomfattande ungdomsdagarna ordnas en gång om året och är både ett diskussionsforum och ett evenemang där ungdomarna träffas för avkoppling och inspiration.

Genom valet av tema för ungdomsdagarna vill man påverka unga teckenspråkigas ställning i samhället och inom teckenspråksgemenskapen. Man tar t.ex. upp frågor om utbildning, yrkesval och arbetsliv. Ungdomsdagarna avger också en resolution för att göra beslutsfattarna medvetna om saker som är viktiga i döva ungdomars liv.

Finländska döva ungdomar har av hävd varit aktiva i internationella dövorganisationer. Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete deltar i det internationella samarbetet på såväl nordisk, europeisk som global nivå.

Nyttiga länkar
Page updated 6.9.2018