Biblioteket och informationstjänsten - Begäran om informationssökning

Med den här blanketten kan du lämna en begäran om informationssökning. Sökningen görs i Finlands dövas förbunds materialdatabas. Vi skickar helst sökresultaten till kunden per e-post.