Den teckenspråkiga programproduktionen

Finlands Dövas Förbund är en vedertagen expert på teckenspråkig kommunikation. Vår redaktion producerar både informationsmaterial om aktuella frågor och mångsidiga program med varierande teman för döva i olika åldrar, främst på finska och finskt teckenspråk men i den utsträckning det är möjligt också på svenska och finlandssvenskt teckenspråk.
Produktionen av teckenspråkiga program har långa anor inom Finlands Dövas Förbund. Utvecklingen har gått från programutskick på vhs-kassetter till teckenspråkiga nättjänster och direktsändningar på webben.

Kommunikationsenheten arbetar hela tiden på att utveckla bra sätt att göra teckenspråkiga program. Med den erfarenhet vi har kan vi fungera som rådgivare när till exempel en myndighet vill införa teckenspråkiga tjänster på sin webbplats. Det här utvecklingsarbetet finansieras av Penningautomatföreningen RAY. Vi samarbetar också med andra europeiska producenter av teckenspråkiga program.

Från VHS-kassett till nätpublikation

Dövförbundets teckenspråkiga programproduktion har långa anor. Redan 1983 grundades Dövas video för att komplettera det mycket knappa utbudet av teckenspråkiga tv-program. På den tiden fick döva programmen hemskickade på vhs-kassetter per post. Med tiden har produktionsformatet, via dvd-utskick, utvecklats till nätpublikationer. Samtidigt har innehållet utvecklats från översatta informationsinslag till redaktionella program. 

I och med den ökade webbkommunikationen har också mängden teckenspråkig information i det omgivande samhället ökat. Fortfarande är ändå andelen teckenspråkig information väldigt liten jämfört med det som produceras på talade språk. Finlands Dövas Förbunds teckenspråkiga programproduktion går in för att avhjälpa den här bristen. På basis av handikappservicelagen kan teckenspråkiga döva hos sin hemkommun ansöka om att få en betalningsförbindelse för Dövas videos programtjänst. Med pengarna från kommunerna producerar Finlands Dövas Förbund teckenspråkiga program i syfte att öka dövas samhällskunskaper och på det sättet förhindra att de blir marginaliserade. De teckenspråkiga programmen bidrar också till att stärka gemenskapen döva emellan. Tidigare skickades Dövas videos program ut på dvd-skivor men numera har publiceringen av dem i allt större utsträckning flyttat över till nätet.

Beställning av den teckenspråkiga programjänsten

Ansök hos din hemkommun om att få Dövas videos dvd-programtjänst. Med pengarna från kommunerna producerar vi program som skickas endast till dem som har fått ett beslut om betalningsförbindelse.

Produktionen av teckenspråkiga program finansieras genom de betalningsförbindelser som de kommunala socialbyråerna beviljar döva i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp (den s.k. handikappservicelagen). Finlands Dövas Förbunds dvd-programtjänst underkastas behovsprövning, vilket innebär att kommunen inte automatiskt är skyldig att bevilja pengar för servicen.

Om den sökta förmånen beviljas betalar kommunen kostnaderna för tjänsten och Finlands Dövas Förbund fakturerar kommunen direkt. Tjänsten kostar 30 euro per månad och det kvantitativa målet är att årligen producera 6 stycken cirka en timme långa programblock.

Du kan göra en ansökan till kommunen så här: Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den till socialbyrån i din hemkommun. Om din kommun på sin webbplats har en blankett för anmälan om behov av socialservice kan du använda den. Du kan även kontakta Finlands Dövas Förbunds habiliteringssekreterare i din region för att få mer information om hur man ansöker om dvd-programtjänsten.

Kommunen meddelar sitt beslut om betalningsförbindelse till Finlands Dövas Förbund och förbundet skickar därefter informationsprogrammet till klienten.

Nyttiga länkar
Page updated 14.5.2015