Dövas tidskrift

Dövas tidskrift är förbundets organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör, som utkommer fyra gånger om året. En del av materialet publiceras också på svenska.
  • Dövas tidsrift nummer 1 år 2019
Dövas tidskrift är förbundets organisationstidning respektive teckenspråksgemenskapens tidskrift och språkrör, som utkommer med fyra nummer per år i en upplaga om 1400 exemplar. I tidningen behandlas såväl frågor som rör dövsamhället som allmänna aktuella samhällsteman. En del av materialet publiceras också på svenska.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

PRENUMERATIONSPRISER

PRENUMERATIONSPRISER (1/1 årgång)

Finland

  • Årsprenumeration 47 euro
  • Fortlöpande 42 euro
  • Pensionärer och studerande 27 euro

Norden, Baltikum/Estland och övriga länder 55 euro.

Dövas tidskrift är medlem av Tidskrifternas förbund.

Dövas tidskrift tar gärna emot tips för artiklar. Om du själv vill ha en artikel publicerad i tidningen lönar det sig att i god tid kontakta redaktionssekreteraren. Du kan skicka in din färdiga artikeltext och dina bilder direkt till redaktionssekreteraren redan före deadline, adressen är kuurojenlehti@kuurojenliitto.fi eller annika.posti@kuurojenliitto.fi  Utgivningstidtabell och datum för deadline hittar du nedan.

Dövas tidskrifts tidsplan 2019

Tidning Materialstopp Utkommer
Nr 1    14.1                v. 9
Nr 2           6.5 v. 25
Nr 3                          12.8      v. 39
Nr 4                             21.10  v. 49

 

Arvo Kallatsa
Tidningen Lapin Kansa publicerade en artikel om en man och en kvinna som flydde till Sverige i slutet av fortsättningskriget 1944. Mannen var en tysk soldat som för att undvika att deporteras till sitt hemland antog döva Arvo Eemil Kallatsas identitet. Men vem var denna döva man?
Page updated 8.5.2019