Dövas tidskrift

Dövas tidskrift är förbundets organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör, som utkommer fyra gånger om året. En del av materialet publiceras också på svenska.
  • Dövas tidskrift jultidning 2019
Dövas tidskrift är förbundets organisationstidning respektive teckenspråksgemenskapens tidskrift och språkrör, som utkommer med fyra nummer per år i en upplaga om 1400 exemplar. I tidningen behandlas såväl frågor som rör dövsamhället som allmänna aktuella samhällsteman. En del av materialet publiceras också på svenska.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

PRENUMERATIONSPRISER

PRENUMERATIONSPRISER (1/1 årgång)

Finland

  • Årsprenumeration 47 euro
  • Fortlöpande 42 euro
  • Pensionärer och studerande 27 euro

Norden, Baltikum/Estland och övriga länder 55 euro.

Dövas tidskrift är medlem av Tidskrifternas förbund.

Dövas tidskrift tar gärna emot tips för artiklar. Om du själv vill ha en artikel publicerad i tidningen lönar det sig att i god tid kontakta redaktionssekreteraren. Du kan skicka in din färdiga artikeltext och dina bilder direkt till redaktionssekreteraren redan före deadline, adressen är kuurojenlehti@kuurojenliitto.fi eller annika.posti@kuurojenliitto.fi  Utgivningstidtabell och datum för deadline hittar du nedan.

Dövas tidskrifts tidsplan 2020

Tidning Materialstopp Utkommer
Nr 1    20.1                v. 11
Nr 2           4.5 v. 26
Nr 3                          10.8      v. 40
Nr 4                             19.10  v. 50

 

Arvo Kallatsa
Tidningen Lapin Kansa publicerade en artikel om en man och en kvinna som flydde till Sverige i slutet av fortsättningskriget 1944. Mannen var en tysk soldat som för att undvika att deporteras till sitt hemland antog döva Arvo Eemil Kallatsas identitet.
Page updated 18.12.2019