Biblioteket och informationstjänsten

Finlands Dövas Förbunds bibliotek med informationstjänst är ett specialbibliotek med inriktning på döva och teckenspråksområdet. Det är öppet för alla och erbjuder fakta om bland annat dövas historia och kultur, dövundervisningen och teckenspråken. Biblioteket fungerar också som kursboksbibliotek för Humanistiska folkhögskolans campus i Helsingfors.

Biblioteket och informationstjänsten

Biblioteket är öppet för alla och materiallån kan göras antingen på plats eller per telefon, brev eller e-post.
Nyttiga länkar

Biblioteket är öppet måndag–fredag klockan 9.00–15.00.
Försäkra dig för säkerhets skull om öppettiden på förhand om du har lång väg till biblioteket eller behöver göra omfattande informationssökningar. 

e-post: kirjasto@kuurojenliitto.fi
tel. 09 5803 522
gsm 040 587 2135

Kontakt:

Finlands dövas förbund rf
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors
Postadress: PB 57 00401 Helsinki
Besöksadress: Ilkkavägen 4, Helsingfors
e-post: kirjasto@kuurojenliitto.fi

Leppänen Ilona
bibliotekarie
biblioteket och informationstjänsten
tel. 09 5803 522
gsm 040 587 2135

Bibliotekets tjänster

Biblioteket skickar boklån, beställer böcker från andra bibliotek, skickar kopior på artiklar samt gör informationssökningar enligt kundens önskemål.
 • Vid behov kan biblioteket skicka lån direkt till kunden (se priser). Att låna och returnera  teckenspråkiga barnprogram är dock avgiftsfritt. Studerande som gör sitt slutarbete får också lån skickade avgiftsfritt, förutsatt att biblioteket sedan får ett exemplar av det färdiga slutarbetet till sina samlingar för utlåning.
   
 • Via biblioteket kan man också beställa boklån från andra bibliotek utanför huvudstadsregionen. För dessa debiteras enligt avsändarbibliotekets tariffer. 
   
 • För bokbeställningar från depåbiblioteket tas ingen avgift. 
   
 • Biblioteket kan skicka artikelkopior ur sin egen samling (se priser). På motsvarande sätt går det också att via biblioteket beställa artikelkopior från andra bibliotek. För dem tas avgift enligt avsändarbibliotekets tariffer.
   
 • Artikelkopior som beställs från depåbiblioteket är gratis.  
   
 • Informationstjänsten är avgiftsfri. Biblioteket gör materialsökningar i sin egen databas och enligt möjligheterna i andra databaser. Begäran om informationssökning kan göras per e-post eller med en informationssökningsblankett. Begäran om informationssökning ska innehålla beställarens namn och e-postadress, sökningens syfte (lärdomsprov, föredrag e.d.), i vilken form materialet önskas (bok, lärdomsprov, video, artikel) möjliga sökord, på vilket språk man önskar få materialet och under vilken tidsperiod materialet ska vara utgivet. Biblioteket skickar helst sökningsresultaten till kunden per e-post.
   
 • I bibliotekets läsesal kan man läsa både inhemska och utländska facktidningar. Läsesalen har också vhs-bandspelare och dvd-spelare så att man kan titta på teckenspråkiga program. Det går också att från Dövas museum beställa gamla årgångar av Dövas tidskrift och annat arkivmaterial för läsning i bibliotekets läsesal.

   

 • Biblioteket har en kunddator med internetanslutning. 
   
 • Bibliotekets kopieringsapparat får användas mot en avgift om 0,30 €/sida.
Nyttiga länkar

Serviceavgifter

Kopior och utskrifter på biblioteket 0,30 € / sida

Kopior, skickade från biblioteket:

 • 9 € / artikel

Kopior, beställda av biblioteket:

 • Avgift för beställning av artikelkopior från andra bibliotek enligt avsändarbibliotekets tariffer. 
 • Beställningar av artiklar från depåbiblioteket är avgiftsfria.  

Fjärrlån, skickade från biblioteket:

 • 9 € / lånat exemplar, inkluderar retur av det lånade materialet per post. OBS! Även andra lån kan lämnas tillbaka per post, men då står kunden för postavgifterna. 
 • Fjärrlån och returnering av teckenspråkiga barnprogram utan avgift. 
 • Studerande som gör examensarbete får fjärrlån avgiftsfritt mot att biblioteket får ett exemplar av det färdiga slutarbetet till sina samlingar för utlåning. 

Fjärrlån, beställda av biblioteket:

 • Avgift för beställning av fjärrlån från bibliotek utanför huvudstadsregionen enligt avsändarbibliotekets tariffer. 
 • Lånebeställningar från depåbiblioteket är avgiftsfria. 
 • För HUMAK:s studerande och personal är lånebeställningar från andra HUMAK-bibliotek avgiftsfria. 

 

Gratis reservering av material.

Gratis informationssökning.

Gratis presentation av biblioteket.

Utlåning av material

Alla har rätt att använda Finlands Dövas Förbunds bibliotek. Man får lånerätt genom att fylla i och underteckna bibliotekets kundblankett. Låntagaren förbinder sig med sin underskrift att följa bibliotekets regler.
Nyttiga länkar

Man får lånerätt genom att fylla i och underteckna bibliotekets kundblankett. Uppgifterna i Finlands Dövas Förbunds biblioteks kundregister används endast för att övervaka utlåningen och inga person- eller låneuppgifter överlåts till utomstående. Registerbeskrivning finns till påseende i biblioteket.

Låntagaren förbinder sig med sin underskrift att följa bibliotekets regler. Kunden är skyldig att till biblioteket meddela förändrade person- och kontaktuppgifter. Kunden ansvarar för allt lånat material och är skyldig att enligt  bibliotekets krav betala för material som kommit bort eller blivit förstört. 

Biblioteket har inget eget bibliotekskort. Man får låna material mot uppvisande av ett fotoförsett identitetsbevis. Alternativt går det att som bibliotekskort aktivera något av de bibliotekskort som kunden redan innehar.

Den som sköter biblioteksärenden per telefon eller e-post ska uppge sitt kundnummer, som syns på lånekvittot. Man kan låna och reservera material, och också förnya lån, per telefon, sms och e-post.

Lånetiden för allt material är i regel 28 dygn. Tidskrifter och tidningar lånas inte ut. Det lånade materialet ska återlämnas senast på förfallodagen. Om inga reserveringar av materialet har gjorts kan lånet förnyas. Samma lån kan förnyas högst tio gånger utan att materialet visas upp på biblioteket. Den som inte återlämna lånat material beläggs med låneförbud.

 

Page updated 13.3.2018