Kakor och dataskydd

Om kakor på webbplatsen

Vi använder kakor (cookies) på www.kuurojenliitto.fi med underwebbplatser samt på webbplatsen www.viittomakielinenkirjasto.fi. Med hjälp av kakorna kan vi se hur våra besökare använder sidorna och sedan göra webbplatsen ännu bättre.
Nyttiga länkar

Finlands Dövas Förbunds kundregister och EU:s dataskydd

Kundregistret används av Finlands Dövas Förbunds servicehandledning och har förnyats i början av 2018. Uppgifterna i registret sparas och uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslag, som trädde i kraft 2018.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Enligt EU:s dataskyddslag behövs kundens samtycke till att uppgifter om hen sparas och uppdateras. Kunden har också rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som finns i registret.  

Användningen av Finlands Dövas Förbunds kundregister 

1. Registret används av servicehandledningens regionanställda (tidigare habiliteringssekreterarna) för att sköta kundernas ärenden.

2. Uppgifterna behövs även för statistikföring så att man ska veta hur många teckenspråkiga det finns i Finland. Statistiken hjälper oss att utveckla våra tjänster och påverka den offentliga servicen. Några exempel: 

  • hur många i åldern 65+ bor det i en viss region
  • behövs teckenspråkig boendeservice i regionen
  • hur stor grupp människor berörs av någon viss åtgärd i samband med kommunens eller landskapets planeringsarbete, t.ex. i fråga om teckenspråkig information eller tidsbeställning inom hälso- och sjukvården. 

3. För att utveckla regionarbetet gör vi en bedömning av hurdana klubbar och kurser eller hurdan handledning regionens döva behöver, och av vad de önskar. 

4. Antalet kunder rapporteras till verksamhetens finansiär, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

5. Det är endast servicehandledningens regionpersonal som ser och behandlar kunduppgifterna.   

Du som är kund hos oss sedan tidigare:

Om allt detta är klart för dig behöver du inte göra någonting. Dina uppgifter är i tryggt förvar.  

Om du är ny kund:

Fyll i formuläret om SAMTYCKE här intill så för vi in dina uppgifter i Finlands Dövas Förbunds kundregister. Vi tar kontakt när dina uppgifter har behandlats.  

Om du vill korrigera dina kontaktuppgifter eller stryka dina uppgifter ur registret, fyll i en BEGÄRAN OM GRANSKNING AV PERSONUPPGIFTER. Formuläret finns under Nyttiga länkar här intill.

Om du har frågor, kontakta regionpersonalen eller direktör Helena Torboli. En länk till kontaktuppgifterna finns här intill (på finska).

Page updated 8.11.2018