Kulturdagarnas bildgalleri 2018

Användningsrätten för bilder 2018

Privatpersoner kan spara fotografier för eget bruk. Användning av bilder för annat än personligt bruk samt publicering av bilder utan tillstånd från Finlands Dövas Förbund är utan undantag förbjudet. Samtliga bilder är tagna av Harry Malmelin om ej annat anges.

Vid behov kontakta:

Vihra Tiina
informatör
(09) 5803 431
mobil 040 828 1846

fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

 

Lauantai / Lördag 26.5.2018

Sunnuntai / Söndag 27.5.2018

Page updated 7.6.2018