13.3.2018

Dövas 30 riksomfattande kulturdagar i maj

  • Oranssi banneri
Finlands största teckenspråkiga kulturevenemang, Dövas riksomfattande kulturdagar, landar på Verkatehdas i Tavastehus 26–27.5.2018. Evenemanget ordnas i år för trettionde gången.

Kulturdagarna arrangeras av Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion i samarbete med dövföreningen Kanta-Hämeen Viittomakieliset ry. På fredagen före det egentliga evenemanget ordnar dövföreningen trevligt kringprogram i Tavastehus.

Dövföreningar, skolor, enskilda döva, hörselnedsatta och hörande som har teckenspråket som modersmål och första språk kan delta i kulturdagarnas tävlingar i olika konstarter. Tävlingarna omfattar t.ex. scenkonst, bildkonst, hobbyarbeten och fotografering. Mera information om hur man anmäler sig till de olika tävlingsgrenarna finns på kulturdagarnas webbplats. Vi hoppas att föreningar och skolor ska låta budet om möjligheterna att delta i tävlingarna gå vidare till sina medlemmar och elever så att evenemanget kan bjuda på ett brett och mångsidigt spektrum av kulturupplevelser. Sista anmälnings- och betalningsdag för tävlingarna är 20.4.2018.

Dövas riksomfattande kulturdagar är samtidigt också ett forum för nätverkande där organisationer och andra aktörer kan träffas. På kulturdagarna kan man även diskutera aktuella teman. Evenemanget lockar mycket besökare och flera år har upp till en tredjedel av hela dövsamhället varit med. Kulturdagarna har inga åldersgränser. Döva, hörselnedsatta och hörande i alla åldrar är hjärtligt välkomna – evenemanget taltolkas delvis och kulturarenan Verkatehdas är som plats tillgänglig. Man kan förköpa biljetter i Ticketmasters webbutik eller skaffa biljett på platsen.

Kom med och hänge dig ett helt veckoslut åt teckenspråkiga uppvisningar, konst, diskussioner, läcker mat, mångsidiga aktiviteter och den vackra staden Tavastehus! Kulturdagarna bjuder på nya upplevelser och en möjlighet att njuta av vår rika, teckenspråkiga kultur.

Nyttiga länkar