Tävlingar

  • Kilpailut
Tävlingsgrenarna på årets kulturdagar är scenuppvisningar, bildkonst, hobbyarbeten, fotografering och digital konst. Varje tävlingsgren har skilda klasser för individuella deltagare och grupper. Grendomarna bedömer alla uppvisningar och verk under veckoslutet och tillkännager vinnarna vid prisutdelningen på söndagen. De bästa uppvisningarna och verken prisbelönas med stipendier. Vi hoppas att alla deltagare är på plats vid prisutdelningen på söndagen.
Nyttiga länkar

De fria scenuppvisningarna brukar vara kulturdagarnas populäraste tävlingsgren. Uppvisningarna framförs i Vanja-salen på Verkatehdas, där det finns plats för en publik på ca 700 åskådare.  

Tävlingsuppvisningarna bedöms av tre domare, som ser alla uppvisningar från första parkett och ger de uppträdande direkt respons efter uppvisningarna. På söndag eftermiddag offentliggörs vilka uppvisningar som domarna anser var de bästa.  Domarnas namn tillkännages senast i samband med evenemangets invigning. 

Också i konstartstävlingen bedöms konstverken av domare. Publiken kan beundra verken i Verkatehdas konstgalleri Kehräämö.

Påminnelse till dem som deltar med konst- och hobbyarbeten:
Deltagarna ska lämna in sina arbeten personligen, eller be en kontaktperson lämna in dem, till konstgalleriet Kehräämö fredag 25.5 kl. 12-19 eller lördag 26.5 kl. 8.30–9.30. Elevgrupper kan med kulturproduktionen avtala om att lämna in verken på förhand till kulturproduktionen – kontakta kulturproducenten!

Vi hoppas att föreningar och skolor berättar för sina medlemmar och elever om möjligheten att delta i tävlingarna så att kulturdagarna i Tavastehus får ett brett och varierande spektrum av kulturupplevelser.

Frågesporterna genomförs i år i en lättare variant, som kringprogram på fredagens pubkväll på Deaf Pub.  Det ordnas en lagfrågesport och en individuell frågesport. För att delta behöver man en egen mobilapparat med fungerande internetanslutning. Bästa deltagare: kom ihåg att ladda batteriet i er mobila apparat fullt före frågesporten!

DELTAGARAVGIFTER: Det kostar 15€/gren att delta tävlingarna för vuxna och 10€/gren för barn och ungdomar. För elevgrupper är avgiften 30€/gren (fritt antal elever).

ANMÄLNINGSBLANKETTER: Via den här länken hittar ni anmälningsblanketterna till de olika grenarna.

REGLER: Läs tävlingsreglerna för de olika grenarna noggrant.

 

Lycka till i tävlingarna!

Page updated 6.3.2018