Kulturproduktionen

Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion erbjuder teckenspråkig kultur för alla åldrar, från bebisar till seniorer. För teckenspråksgemenskapen har kulturevenemangen en viktig social betydelse.

Konst, glädje och kulturdiskussion

Dövförbundets kultroproduktion ordnar varje år ett stort teckenspråkigt kulturevenemang. Vartannat år är det dövas riksomfattande kulturdagar och vartannat år kulturevenemanget för döva seniorer. Vartannat år arrangeras också en teckenspråkig filmfestival.
Nyttiga länkar

De här kulturevenemangen har en viktig social roll i dövsamhället. De samlar uppträdande och publik från olika delar av landet för att njuta av teckenspråkiga uppvisningar och konstverk. Vid sidan av kulturupplevelserna förs diskussioner om hur teckenspråksgemenskapens kultur utvecklas och förändras.

Kulturevenemangen arrangeras i olika delar av Finland i samarbete med de lokala dövföreningarna och andra samarbetspartner. Kulturproduktionen ordnar också olika internationella kulturevenemang.

Kulturproduktionen upprätthåller ett nätverk av teckenspråkiga och teckenspråksbrukande kulturentusiaster, konstnärer och kulturaktörer. Man samarbetar också med andra kulturorganisationer för att göra kultur-och konstevenemang tillgängliga för teckenspråkiga. För koordineringen av förbundets kulturproduktioner står vår kulturproducent.

Page updated 15.5.2015