Dövas folkhögskola är ett teckenspråkigt och internationellt institut. Här går döva, hörselnedsatta och hörande studerande från många olika länder. Våra lärare är professionella i sina ämnen och har en gedigen erfarenhet av teckenspråksområdet.

Would you like to learn Finnish and Finnish Sign Language?

Immigrant Education for the Deaf 24.8.2015 – 27.5.2016

Welcome!

För såväl teckenspråkiga, hörselnedsatta som hörande studerande finns det mycket att välja mellan i folkhögskolans utbud av kurser. Ett av våra viktigaste mål är att hos teckenspråkiga studerande hjälpa fram en stark teckenspråkig identitet. Personer med nedsatt hörsel erbjuds möjlighet till tillgängliga studier. I fråga om hörande studerande är målet att förbättra färdigheterna i teckenspråk och öka kunskaperna om teckenspråkiga. Hos oss kan man avlägga kurser vid t.ex. Humaks öppna yrkeshögskola och Jyväskylä öppna universitet.

Dövas folkhögskola grundades 1987 och ägs av Finlands Dövas Förbund.

Här kan du studera i en unik inlärningsmiljö. Välkommen!