Tee kertalahjoitus

25.6.2018

Alla har rätt till samma möjligheter!

Tänk om du skulle tvingas avstå från ditt drömyrke på grund av andra människors fördomar.

Jag vet inte vad jag ska göra. Jag satsade allt för kunna börja studera till mitt drömyrke men mitt intensiva pluggande tjänade ingenting till. Vad jag kan eller vet har inget att göra med den vägg som reste sig framför mig: fördomarna om dövhet. Jag blev helt kallt upplyst om att branschen inte lämpar sig för döva och på skolan ville man inte ta till några specialarrangemang. Jag fick inte ens en chans!

Döva ungdomar drömmer om yrke och karriär, precis som alla andra. Men för döva är det mångfalt svårare att uppnå drömyrket, ibland rent av omöjligt.

Unga döva som söker studieplats kan stöta på fördomar som i värsta fall sätter stopp för studierna. Det är fullt förståeligt om man inte blir antagen på grund av bristande kunskaper eller sviktande motivation, men nekas man studieplats på grund av dövhet känns det mycket värre.

Vid en del läroinrättningar förekommer uppfattningen att dövhet utgör ett hinder för att verka i vissa branscher, men de påstådda svårigheterna kunde avlägsnas genom lämplig och skälig anpassning. Arbetsgivarna är enligt lag skyldiga att främja likvärdighet men oftast måste döva själva kämpa för sina rättigheter.

Genom en penninggåva hjälper du Finlands Dövas Förbunds intressebevakning och regionarbete att bistå döva som står upp för sina rättigheter då de stöter på hinder av olika slag. Du främjar också spridningen av korrekt information om dövhet och påminner beslutsfattarna om deras skyldigheter.

 • Ge en engångsdonation i rutan här intill
  • girering, kreditkort och MobilePay
 • Donera genom att ringa
  • 0600 90019      8,09 € + lna
  • 0600 04030    14,52 € + lna
  • 0600 04031    21,86 € + lna
 • Donera per textmeddelande
  • Donera10 €, texta KUURO till nummer 16499
  • Donera15 €, texta KUURO15 till 16499
 • Bli månadsdonator!
 •