8.7.2016

Donation genom testamente

  • Kahdet aikuisten ja kahdet lasten tennarit heinikossa aseteltuna siten, että lasten kengät ovat keskellä.
Ett testamente är en viljeyttring – du meddelar hur och till vem du vill lämna din kvarlåtenskap.

En gåva enligt din sista vilja 

Finlands Dövas Förbund får medel för sin verksamhet genom bland annat penninggåvor och testamenten. Testamentsdonationer till allmännyttiga organisationer, såsom Finlands Dövas Förbund, påförs inte arvsskatt. Det innebär att alla donationer som vi erhåller genom testamente i sin helhet används på det sätt donatorn önskar. En donation genom testamente till Finlands Dövas Förbund uttrycker din vilja och har betydelse för många dövas framtid.

Ett testamente är en viljeyttring – du meddelar hur och till vem du vill lämna din kvarlåtenskap. Om du inte har upprättat något testamente går din egendom enligt arvsordningen till dina arvingar. Om du inte har några arvingar tillfaller egendomen staten. 

För att vara juridiskt giltigt ska ett testamente uppfylla vissa formkrav. Det är bra att rådfråga en jurist, t.ex. via din bank eller en advokatbyrå, om hur ett testamente ska upprättas. 

Av testamentet ska framgå åtminstone följande:

  • Testatorns namn, person-och adressuppgifter  
  • Förmånstagarens uppgifter
  • Egendom som testamenteras (t.ex. hela kvarlåtenskapen eller en viss begränsad del av den)
  • Datum då testamentet är upprättat
  • Testatorns namnteckning
  • Två ojäviga och samtidigt närvarande vittnens namnteckning 

Arvingars laglott kan inte testamenteras till någon annan.

Ett testamente kan ändras eller återkallas när som helst efter upprättandet. 

Kampanjen Hyvä testamentti, det goda testamentet  

Finlands Dövas Förbund deltar i kampanjen Hyvä Testamentti, det goda testamentet, som drivs gemensamt av en grupp organisationer. Kampanjen upplyser om hur man upprättar ett testamente och på dess webbplats svarar juristen Piia Jeremejeff på frågor. Hon hjälper vid behov också till med att hitta den information man behöver.

Med i den här testamentkampanjen är 24 allmännyttiga organisationer som representerar en vid skala av intressegrupper: Hjärnförbundet, Amnesty International, Animalia, Fida, Greenpeace, Helsingfors diakonissanstalt, föreningen Herättäjä, Folkmissionen, Finlands Dövas Förbund, missionsstiftelsen Patmos, Rädda barnen, Plan Finland, naturarvsstiftelsen Päijänteen Luonnonperintösäätiö, djurskyddsföreningarnas förbund SEY, SOS-barnbyar Finland, Finska missionssällskapet, Settlementförbundet, Finlands sjömanskyrka, Sjöräddningssällskapet, Suomen Pipliaseura, Reumaförbundet, Hjärtförbundet, World Vision och världsnaturfonden WWF. Samtliga är medlemmar av organisationen för ansvarsfullt donerande Ando (VaLa). 

Mera information om att donera genom testamente till Finlands Dövas Förbund får du genom att kontakta vår medelanskaffning:
tel. 09 5803 421 och 09 5803 042 (vardagar kl. 9–15)
eller e-post: varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Hyvä testamenttis webbplats på finska:  http://www.hyvatestamentti.fi/
Kampanjen har kortfattad information på svenska här: http://www.hyvatestamentti.fi/hyva-testamentti/pa-svenska