8.7.2016

Företagssamarbete

  • Pieni, valkoiseen tyllihameeseen puettu tyttö istuu äidin sylissä ja viitto hänelle aurinkoisella, vihreällä niityllä. niityllä
Tillsammans kan vi arbeta för jämlikhet och en bättre framtid.

Gör en viktig insats tillsammans med oss 

Teckenspråket väcker ofta ett omedelbart intresse och också beundran. Många undrar om teckenspråket är internationellt och vad man egentligen kan uttrycka på teckenspråk. Nu har du chansen att skilja dig från mängden och från dina konkurrenter: börja samarbeta med oss! Vi erbjuder dig och ditt företag möjligheten att göra något gott – för och med döva och teckenspråket.  

Vill du göra något annorlunda och anslående? Eller känner du för att med ditt eget kunnande gynna dövas sak? Kanske kan vi för vår del erbjuda ditt företag vårt kunnande, till nytta för båda parter?  Med gemensamma krafter kan vi främja dövas och teckenspråkets ställning och göra världen ett snäpp bättre. Kom med!

Det finns många olika former av företagssamarbete. Det kan röra sig om till exempel 

  • överenskommelser om ekonomiskt stöd för en specifik verksamhet
  • produktion av teckenspråkiga publikationer eller läromedel
  • arrangemang av informationer eller utbildningar
  • publiktillställningar
  • projekt av olika slag
  • produktdonationer
  • annat skräddarsytt sammarbete

Varje företagssamarbete är unikt och kan inbegripa flera olika typer av samverkan.  Samarbetet syftar till att gagna bägge parters ekonomiska och sociala strävanden. 

Kontakta Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning

tel. 09 5803 421 eller e-post varainhankinta@kuurojenliitto.fi så kan vi tillsammans planera ett samarbete som lämpar sig för just ditt företag.