Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf

Besöksadress: Ilkkavägen 4
Postadress: PB 57, 00401 HELSINGFORS
Tel. + 358 9 58031 (växel)
FO-nummer: 0213564-6

Kontakt för donationer
Tel. vardagar kl. 9-15:
+358 9 5803 421 och +358 9 5803 042
e-post: varainhankinta(at)kuurojenliitto.fi

Tiainen Eija
medelanskaffningsansvarig
+358 9 5803 421
+358 50 412 4190
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Anttila Ville
medelanskaffningskoordinator
09 5803 042
+358 44 525 0110
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Finlands Dövas Förbunds donationskonto:
FI07 5780 0720 1691 30
BIC: OKOYFIHH

Ändra dina uppgifter i donatorregistret här

Page updated 5.8.2019